Friday, 19 July 2024

IGSA ร่วมมือกับ Clarion Gaming สำหรับการบรรยายสรุปกฎระเบียบ ICE World

IGSA ร่วมมือกับ Clarion Gaming สำหรับการบรรยายสรุปกฎระเบียบ ICE World

สมาคมมาตรฐานการเล่นเกมระหว่างชาติ (IGSA) ร่วมมือกับ Clarion Gaming ในงาน ICE World Regulatory Briefing ในปีนี้เพื่อดำเนินการสำรวจการวิจัยครั้งใหญ่เกี่ยวกับปัญหาด้านกฎข้อบังคับที่เร่งด่วนที่สุดที่อุตสาหกรรมเกมทั้งโลกต้องเผชิญในปี 2024

คำอธิบายว่าเป็น “ดาโวสแห่งการเล่นเกม”

การบรรยายสรุปด้านกฎที่ต้องปฏิบัติตามโลกเป็นการสัมมนาสุดยอดระดับซีชั้นนำที่จัดขึ้นทุกปีที่ ICEมันรวบรวมผู้กำหนดนโยบาย หน่วยงานดูแลดูแล และผู้นำอุตสาหกรรมมากกว่า 150 คนเพื่ออภิปรายการพัฒนาด้านกฎหมาย กฎหมาย และการปฏิบัติตามข้อบังคับที่สำคัญของเกมต่อหน้าผู้แทนระดับอาวุโสมากกว่า 500 คน

Nimish Purohit ประธานคณะกรรมการ IGSA กล่าวว่า

“ในขณะที่ตลาดที่มีการควบคุมยังคงเกิดขึ้นและตลาดอื่นๆโตเต็มที่ การบรรยายสรุปกฎเกณฑ์โลกมีบทบาทสำคัญในการสื่อสารการเปลี่ยนแปลงการเล่นเกมทั้งโลก การอัปเดตกฎระเบียบปฏิบัติ ตลาดใหม่ และวิวัฒนาการของการคุ้มครองผู้บริโภค”

Mark Pace รักษาการประธานาธิบดี IGSA ซึ่งจะพูดในงานกล่าวว่า “IGSA จะยังคงมีส่วนร่วมอย่างขยันกับชุมชนด้านกฎที่ต้องปฏิบัติตามและการแสดง ICE ในลอนดอนเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่จะทำเช่นนั้น”

IGSA จะอยู่บนแท่นชั้น ND7-A